• Webshop is gesloten.
  • De spoorweg en auto hobby's staan in de zomermaanden op een laag pitje.
  • Dit noodzaakt de tijdelijke sluiting.

Voordat de seinen veilig gaan door A.P. Berkhoudt.

€ 5,50

Ingebonden uitgave W.J.Thieme & Cie.

Jongensboek over spoorwegtechniek.

Voorwoord directeur NS 0ktober 1938.

244 blz. met duidelijke teksten, diverse (uitklapbare) tekeningen en zwart/wit foto’s.

Goede staat, wel wat bruin-verkleuring.